www.parodontologie.be - Belgische Vereniging voor Parodontologie

www.bvoi-sbio.be - Belgische Vereniging voor Orale Implantologie

www.iti.org - International Team for Implantology